00000094

POCTIVÁ PRÁCE A ROZUMNÁ ŘEŠENÍ

00000099

Naše vize

V jakém Broumově budeme žít?
V posledních deseti letech klesl počet obyvatel Broumova o 527 osob (z 8051 na 7524). Největší broumovský zaměstnavatel je v úpadku a řeší svou budoucnost. Mladí nejsou spokojení a odcházejí za prací do vnitrozemí, anebo se po absolvování škol do svého rodného města nevrací.

Pro nadcházející volební období bude pro nás jako obec – společenství všech občanů města – určující řešení existenčních problémů Veby. Zvolení zastupitelé a vedení města nebudou těmi, kdo zajistí budoucnost textilního průmyslu v Broumově. Avšak vyhodnocení možností spolupráce a případné podpory, která je v silách samosprávy, bude pro zastupitele zvolené za ODS prioritou. Protože jsou to podnikatelé – firmy, kdo v minulosti městu a jeho obyvatelům pomohli. Čeká nás období, kdy budeme muset napnout síly pro zajištění budoucnosti řady rodin, které jsou svým životem s Vebou spojeny. Naše město se v minulosti muselo vypořádat s mnoha těžkými obdobími. Ale dokážeme to, tak jako to občané města po staletí vždy dokázali.

Libuše Růčková

Obchvat Broumova aneb nesplnitelné sliby
Pro místní, návštěvníky Broumova či případné investory je jistě důležitější rychlejší a lepší spojení s Náchodem a k budované dálnici D11, než obchvat Broumova.

Jak potvrdil 1.náměstek Královéhradeckého kraje a krajský radní pro oblast dopravy a silničního hospodářství Martin Červíček , v současné době nepatří obchvat Broumova mezi priority budování silniční sítě Královéhradeckého kraje a jeho výstavbou se v příštím volebním období nepočítá.

Pro občany Broumova je důležité, že se naopak počítá, a již je nebo bylo realizováno, se zlepšení dostupnosti z Náchoda. Jedná se rekonstrukci silnice v Polici, plánovaný obchvat Hronova a zejména příprava nové přeložky, která má obejít Malé Poříčí.

Přímo v Broumově bude provedena oprava průtahu Broumovem, zejména se sanací silnice v úseku pod Sřelnicí.

V této souvislosti by bylo dobré jednat s krajem o rozšíření křižovatky u polikliniky o odbočovací pruh, který by omezil tvorbu front v době špičky před křižovatkou a s tím souvisejících front při výjezdu z náměstí.

Petr Flíger

Rozpočet, úvěry a investice
Rozumné hospodaření a investování, tak aby bylo v delším horizontu zajištěno vyrovnané financování města.

Nelze předpokládat do budoucna udržení současného tempa růstů příjmů města, a zejména na možnost poklesu HDP, podpořenou vzrůstajícími mandatorními výdaji státu (výdaji nutnými ze zákona) a kdy tedy stát potřebuje na vlastní provoz stále více peněz. V období minulé hospodářské krize byl činil pokles daňových příjmů v prvních letech krize zhruba 10%. Na počátku krize, jsme tehdy ve finanční výboru doporučili upravit rozpočet na příští rok, ta aby se počítalo s možným výpadkem příjmů od státu, který skutečně nastal. Bylo tehdy nutno omezit výdaje zejména na rozpočtové priority.

Z tohoto důvodu vidím potřebu udržovat rezervu města na cca 10% výši rozpočtu města. Tuto finanční rezervu by mohlo město čerpat v případě poklesu příjmů nebo v případě nezbytného financování. Město sice disponuje kontokorentním účtem, kde může čerpat operativně další peníze, avšak v případě poklesu příjmů by to znamenalo další zadlužení.

V prvních dvou letech by mělo město, dle mého názoru, omezit čerpání dalších významných úvěrů, a to zcela jistě na zbytné akce. Za dva roky se úvěrová zátěž může pohybovat kolem 50 mil. Kč, tedy na úrovni, která v případě potřeby umožňuje další financování investičních akcí.. Tuto dobu by mělo také vedení města využít k důkladné přípravě projektů větších investičních akcí.

V současné vedení města má v různém stádiu příprav několik studií či projektů. Nové (nebo staronové) vedení města je jistě všechny neshodí ze stolu. Budu podporovat (tedy za předpokladu, že mi dáte u voleb svoji důvěru) ty významné investiční akce, které dopovídají našemu volebnímu programu. To je zejména rozšíření domova seniorů, a to i s možností vybudování „centra seniorů“, které by mohli využívat i senioři bydlící ve svých domovech a to i například k volnočasovým aktivitám. Jako přínosné také vidím přípravu parcel pro občanskou výstavbu.

Petr Flíger

Díky pane Mirku
Děkuji touto cestou panu Mirkovi z Broumovské diskuze za to, že si dal tu práci a spočítal průměrný věk kandidátů všech kandidátek.

Po setkání s kandidáty za naší stranu jsem tušil, že naše kandidátka bude patřit k těm „mladším“ a jsem rád, že je tomu opravdu tak. Je dobře, že se nám podařilo přesvědčit mladší a střední generaci, aby aktivně podpořila naše úsilí o to, aby se Broumov stal městem, ze kterého nebudou muset mladí na trvalo odcházet. Doufám, že se některým podaří dostat do zastupitelstva či výborů a komisí města, tak aby se mohli seznámit s komunální politikou.

Několik slov k tomu, zda bych se v případě volebního úspěchu vzdal práce ve své firmě a stal se starostou. Když jsem souhlasil s tím, že budu lídrem kandidátky, bylo pro mě samozřejmé, že budu usilovat o to, abychom přesvědčili občany o rozumnosti a reálnosti našeho volebního programu. Bylo také pro mě samozřejmé, že pokud se nám to povede, (a občané neuvěří planým slibům), vezmu na sebe zodpovědnost také náš volební program z funkce starosty uskutečnit.

Pokud jde o to, jaké volební koalice jsou „upečeny“ či nikoliv, je pro mě nyní bezpředmětné toto řešit. Stručně řečeno: o našem volebním programu či jeho podpoře jsem se zástupci jiných stran nejednal. Uvidíme jak dopadnou volby.

Pokud Vás zajímá můj názor, neváhejte mi naspat na email petr.fliger@odsbroumov.cz , rád Vám odpovím.

Petr Flíger

Ambulantní lékařská péče na Broumovsku
(velmi feministický pokus o fejeton)

Lékařů že je málo, zaznívá. Bývalo jich 20 000, v současné době 40 000. Ale do Broumova že prý nechtějí. Ani do dalších výběžků při hranicích ČR nechtějí, ani do venkovských regionů ve vnitrozemí ČR nechtějí. Protože chtějí užívat ve svém životě výhod v blízkosti velkých měst.

Praktický lékař pro dospělé, pro děti a dorost, zubní lékař, gynekolog a specializovaná ambulantní péče – oční, krční, ušní, nosní, urolog. Pomoc při zdravotních obtížích, preventivní prohlídky, prohlídky při nástupu do zaměstnání. Pro sebe, děti, partnery, stárnoucí rodiče. Někdo z našich blízkých se postará sám, někdo potřebuje doprovod. Někdo si hlídá termíny prohlídek a vyšetření sám, často tato starost zůstává na matce, manželce/partnerce, dceři. Protože těm se svěřujeme s bolestmi a starostmi.

Většina žen mezi 26 až 62 roky je zaměstnaná. Základní zdravotní služby potřebujeme mít dosažitelné ve vzdálenosti, při které se zaměstnaná ženská uvolní z práce na co nejkratší dobu. Prohlídka usopleného dítěte, za kterou se musí jet 35 km do bývalého okresního města, například, zabere čas 4 hodin (naložit dítě, cesta tam, zaparkování a přechod do ordinace, prohlídka, naložení dítěte, cesta zpět, odložení dítěte). Banalita, polovina pracovního dne. Ale děti bývají v rodině dvě. Potřebují zubaře. A ženská prohlídku gynekologa. A třeba nosí děti i jejich matka brýle, takže prohlídka u očního. A hlavně: bez auta, autobusem, je takové ošetření cestou na celý den. Nemá každá rodina auto, ale lékaře potřebujeme leckdy při teplotě způsobené onemocněním. Možná by pak měli zdraví cestující dostávat jako prevenci při nastoupení do autobusu roušku na ústa.

Žijeme v Broumově. V kotlině za Pasama, při hranicích s Polskem. Dostupnost ambulantní péče chceme mít hodně podobnou jako je tomu v krajských městech. Že je to nemožné a směšné? Vždyť zdravotní pojištění platíme v totožné výši jako ti, kdo žijí v krajských městech nebo v Praze. Pokud nemáme zajištěnou ambulantní péči za obdobných podmínek, pak svým zdravotním pojištěním sponzorujeme její úroveň a dosažitelnost v jiných částech ČR.

Pokrytí území zdravotní péčí zajišťuje Všeobecná zdravotní pojišťovna, která je zřízena státem, společně s krajským úřadem. Je na nich hledat řešení.

Starosta nemá argumentovat tím, že se doktorům na Broumovsko nechce. Starosta má argumentovat tím, že výlučně ve velkých městech mohou působit lékaři ošetřující pouze pacienty pojištěné u soukromých pojišťoven. Pokud lékař chce ošetřovat pacienty pojištěné u Všeobecné zdravotní pojišťovny, pak musí respektovat povinnosti uložené této pojišťovně. Samospráva města musí dotlačit VZP, aby našla způsob, jak nastavit pravidla pro obsazení zdravotních obvodů tak, aby ambulantní péče byla dostupná nejen ve velkých městech, ale i ve venkovských regionech včetně Broumovska.

Pojďte se rvát o ambulantní zdravotní péči. Potřebujeme ji, aby tu rodiny s dětmi zůstávaly žít. Potřebujeme to každý z nás pro sebe, pro své děti, rodiče. Potřebujeme to jako živnostníci – aby neklesal počet obyvatel. Potřebujeme to jako zaměstnavatelé – aby se zaměstnanci uvolňovali ze zaměstnání co nejméně. A dokonce to potřebují i zdejší lékaři - i oni mají děti, rodiče, i oni potřebují město, kde lidi zůstávají žít.

Ženský, přestaneme slyšet na výmluvy? Jdeme do toho?

Libuše Růčková

Aby se mladí vraceli do Broumova

Výrazný úbytek obyvatel v posledních letech je zásadní problém Broumova, jeho největší hrozba do budoucnosti, a proto také jedno z témat našeho programu. V rámci předvolebních rozhovorů s občany tak dostáváme jednoduchou otázku, často doprovázenou skeptickým pohledem: „Jak to chcete udělat, aby mladí neodcházeli?“

Dovolím si tu otázku poupravit: „Jak chceme dosáhnout, aby se mladí do Broumova vraceli?“ Co si budeme povídat, lidé, kteří z Broumova nikdy neodejdou, a to ani kvůli škole – střední nebo vysoké – těžko mohou docenit všechny výhody, které Broumov má. Těžko také mohou překonávat zápory, které přináší život v každém malém městě. Jen ten, kdo se vrátí po zralé úvaze, může v Broumově spokojeně žít.

Opravdu? Dá se žít spokojeně ve městě, kde denně vysedávají bezdomovci v parcích v blízkosti škol? Kde jsou dětská hřiště zanedbaná a rodiče nechtějí, aby si tam jejich děti hrály? Co když se mladá rodina po té zralé úvaze přistěhuje do Broumova a zjistí, že ve městě chybí tak základní péče, jako je dětský lékař?

Těžko budeme čelit obecnému trendu, kdy mladí odcházejí do (nebo na okraj) velkých měst. Je možné, že Broumov bude bojovat s úbytkem obyvatel do doby, kdy díky novým technologiím pracovní příležitosti nebudou vázány na konkrétní místo. Ta doba pomalu přichází. Jestliže ale chceme, aby se mladí na Broumovsko vraceli, musíme zajistit úplně základní podmínky pro spokojený rodinný život: čistotu, bezpečí, základní zdravotní péči, podporu občanů pečujících o rodinné příslušníky - seniory, podporu spolkové činnosti, která spoluvytváří život ve městě.

Hlavní motivace mladých, kteří se do Broumova vrátí, je velmi jednoduchá: Chtějí vychovávat děti v krásném prostředí, v klidu, v přírodě, v místě, kde se lidé i v této době setkávají a mluví spolu. Kvůli tomu jsou ochotni obětovat výhody života ve větším městě. Neměli bychom je zklamat.

Martina Musilová

00000102

Pořádek a bezpečnost
Problematika pořádku a bezpečnosti je vzhledem ke složení obyvatel našeho města významnou otázkou, kterou se musíme výrazně zabývat. Hlavním nástrojem města k zajištění pořádku je Městská policie.

Prvořadým úkolem městských strážníků musí být přispívat k bezpečnosti osob a majetku, dohlížet na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, dohlížet nad dodržováním čistoty a pořádku na veřejných prostranstvích a na dodržování pravidel občanského soužití.

A aby své úkoly plnila, nemůže suplovat činnost Policie ČR. Své úkoly musí plnit zejména v ulicích města. Zasadíme se, aby městská policie více dohlížela na klid a dodržování slušného soužití, než na dopravní problematiku. Lepšímu a efektivnímu využití strážníků přispěje i jejich vybavení GPS-lokalizací.

Petr Flíger

Zoufalci? Právě naopak!

Často slýchávám, že v Broumově zůstávají nebo se sem vracejí jen mladí, kteří jinde nenajdou uplatnění, zoufalci. Občas to skoro vypadá, jako by se úspěch měřil v přímé úměře se vzdáleností od Broumova, kde Broumovák zakotví.

Znám mladého zubaře, praktického lékaře, zdravotní sestry, učitele, řemeslníky, právníky, obchodníky, majitele a provozovatele úspěšných firem, kadeřnice, kosmetičky, nehtařky, administrativní pracovnice, účetní a finanční poradce,… Výčet profesí, ve kterých mladé v Broumově naleznete, by byl obrovský, mnoho z nich je absolventy Gymnázia v Broumově, mnoho se jich v Broumově narodilo a mnoho se sem přistěhovalo za svým partnerem. Zoufalce mezi nimi neznám, dobře vědí, proč žijí v Broumově, ať už kvůli krásné přírodě, památkám, klidu, rodinným vazbám nebo jako pokračovatelé rodinných firem. Většina by mnohem snáz našla kvalifikované uplatnění jinde, ve velkém městě. Oni se ale rozhodli žít v Broumově, předávat tady své hodnoty, vychovávat děti, snad další generaci, která se bude chtít do Broumova vrátit. Protože jsou tady doma.

Pojďme společně vytvářet podmínky pro spokojený život nás všech. A měřme úspěch Broumováků podle hodnot, které předávají. Nejlépe na Broumovsku. 

Martina Musilová

Dopravní dostupnost
S podporou Královéhradeckého kraje budeme řešit přípravu budoucího napojení Broumovska na rychlostní komunikaci Jaroměř – Trutnov, abychom připravovali lepší dostupnost města k dálnici D 11.

Dálnice D11 vychází z plánů z roku 1939, roku 1963 byla zařazena do obnovených plánů na výstavbu dálnic. Výstavba prvního úseku Praha – Jirny dlouhého 8,3 km byla zahájena až roku 1978 a dokončena roku 1984. Do roku 1985 se dálnice protáhla k výjezdu Sadskána 26,7 km. V roce 1990 přibyl úsek k výjezdu Poděbrady - východ s mostem přes Labe. Dálnice měřila 42 km a tak tomu zůstalo mnoho let. V současnosti je v provozu 91 km D11 a končí v Kuklenách. Celková délka D11 na hranici s Polskem v Královci bude měřit 154 km. Dokončení je plánováno na zatím neuvěřitelný rok 2023. (zdroj Wikipedie)

Při dodržování povolené rychlosti 130 km/hod. nám trvá jízda po dálnici D11 ke sjezdu v Kuklenách přibližně 45 minut. Při pokračování po budoucích částech D11 a navazující rychlostní komunikaci směrem na Trutnov ujedeme odhadem dalších přibližně 60 km, než z rychlostní komunikace sjedeme, abychom pokračovali ve směru na Broumov. K potřebnému času jízdy Praha – sjezd z D11/rychlostní komunikace připočteme 30 min. Doba jízdy od Černého mostu v Praze po sjezd ve směru Broumov bude trvat přibližně 1 hod. 15 min. Chceme následně jet do Broumova po trase okolo 45 km dalších 60 min.?

Do Broumova nepovede pokračování rychlostní komunikace. Ale je v našem zájmu domluvit s Královéhradeckým krajem plánovanou vhodnou trasu po komunikacích II. a III. třídy, která se bude postupně – třeba při potřebných opravách – upravovat tak, aby se po ní průjezdnost do Broumova co nejvíce zrychlila.

Libuše Růčková

Broumov
Poctivá práce, rozumná řešení
Jsme alternativou proti regulacím a státnímu dohledu
Projev předsedy ODS Petra Fialy
Trochu delší, ale stojí za shlédnutí
Dejdar vs. Fiala: Čest
Příklad z Trutnova
Fiala vs. Babiš